Ποιο είναι το Μέγιστο Μέγεθος Συνημμένου που μπορώ να Στείλω;

Το ίδιο το BlueMail δεν έχει όριο μεγέθους στα συνημμένα σας. Ωστόσο, οι περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν κάποιο όριο στο συνολικό μέγεθος ενός μηνύματος που επιτρέπουν να στέλνουν στους διακομιστές τους. Συνήθως βρίσκεται στην περιοχή 10-25MB, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον παροχέα σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

    Δείτε επίσης