Η ειδοποίηση θα ανοίξει την εφαρμογή;

Η ειδοποίηση θα ανοίξει το BlueMail σε αυτό το ακριβές καινούργιο μήνυμα, ώστε να μπορείτε να ενεργήσετε αμέσως.

Υπάρχουν επίσης περιορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε απευθείας από την ειδοποίηση. Με την κατάργηση της ειδοποίησης στο "Κέντρο ειδοποιήσεων" θα σας ζητηθούν οι ακόλουθες επιλογές: Απάντηση, Μαρκάρισμα ως Τέλος και Διαγραφή.

    Δείτε επίσης