Ποιες ενέργειες είναι διαθέσιμες στις ειδοποιήσεις;

Απευθείας από τις ειδοποιήσεις μπορείτε να διαβάσετε την ουσία του μηνύματος, την ένδειξη ως αναγνωσμένη ή την απάντηση (από προεπιλογή). Με την αποκοπή της ειδοποίησης στο "Κέντρο ειδοποιήσεων", θα σας ζητηθούν οι ακόλουθες επιλογές: Απάντηση, Επισημάνετε ως Τέλος και Διαγραφή.

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ενέργειες στο Κέντρο ειδοποιήσεων πατώντας Περισσότερα (ooo) | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προσαρμογή μενού | Ρύθμιση κουμπιών δράσης | Ρύθμιση ενεργειών ειδοποίησης

Για τους χρήστες Nougat, πρώτα βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Nogat Notification, τότε μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ενέργειες στο Κέντρο Ειδοποιήσεων πατώντας Περισσότερα (ooo) | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προσαρμογή μενού | Ρύθμιση κουμπιών δράσης | Ρυθμίστε τις ενέργειες ειδοποίησης φθοράς / νυχτερίδας .

    Δείτε επίσης