Τι είναι ο φάκελος Εξερχόμενων;

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα παραδοθεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του δικτύου και τη διαθεσιμότητα του ταχυδρομείου του παραλήπτη. Μέχρι να παραδοθεί πλήρως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα παραμείνει στο φάκελο Εξερχόμενα. Εάν χάσετε τη σύνδεση, το BlueMail θα προσπαθήσει αυτόματα να το ξαναστείλει μόλις επανέλθει η σύνδεση. Μόλις αποστέλλεται το μήνυμα, θα μεταφερθεί στα Απεσταλμένα και τα Εξερχόμενα θα διαγραφούν από αυτό το μήνυμα.

Μπορείτε να προβάλετε τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας: Σύρετε το δάχτυλό σας από την αριστερή άκρη ή αγγίζοντας το λογότυπο της επάνω αριστεράς γωνίας και επιλέγοντας τον επιθυμητό λογαριασμό. Επιλέξτε Εξερχόμενα

    Δείτε επίσης