Ποιοι πάροχοι υποστηρίζετε; Υποστηρίζετε οποιονδήποτε πάροχο IMAP;

Το BlueMail υποστηρίζει Gmail, Yahoo, Office 365, Outlook / Hotmail / Live, AOL και iCloud. καθώς και πολλοί άλλοι παροχείς IMAP που χρησιμοποιούν τη ρύθμιση Άλλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως: Yandex, Mail.ru, GMX, mail.com, Hushmail, Zoho, Web.de, QIP και αναδυόμενο παράθυρο.

Το BlueMail προσθέτει συνεχώς νέους παρόχους, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

    Δείτε επίσης