Πώς να ανανεώσετε τη λίστα αλληλογραφίας;

Για να ανανεώσετε τη Λίστα αλληλογραφίας, τραβήξτε την οθόνη προς τα κάτω (σύρετε το δάχτυλό σας από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω).

    Δείτε επίσης