Ανανέωση λογαριασμού ανταλλαγής

Προσθέσαμε κάποιες νέες βελτιώσεις στην υποστήριξη Exchange και Office365, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού και του συγχρονισμού επαφών.

Για να λειτουργήσει σωστά, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να προσθέσετε ξανά το λογαριασμό σας ως Exchange ActiveSync.

Για να καταργήσετε τον λογαριασμό σας, πατήστε Περισσότερα ... | Διάφορες ρυθμίσεις λογαριασμού Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε | Επεξεργασία λογαριασμού και στη συνέχεια Κατάργηση λογαριασμού .

Κατά την επαναπροσθήκη του λογαριασμού ως ActiveSync, επιλέξτε Προσθήκη άλλου λογαριασμού | Ανταλλαγή | βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου ActiveSync είναι ενεργοποιημένο και συνεχίστε να προσθέτετε το λογαριασμό σας.

    Δείτε επίσης