Τι είναι το στυλ κεφαλίδας απάντησης;

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα αλληλογραφίας, το αρχικό μήνυμα εμφανίζεται συχνά με ένα προοίμιο που δίνει μερικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο μήνυμα.

Υπάρχουν δύο κοινά στυλ:

  • Mobile Headers (Gmail Style) - Το ένα BlueMail που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής και είναι ουσιαστικά ένα γραμμικό στοιχείο που δηλώνει ποιος έστειλε το αρχικό ταχυδρομείο και πότε.
  • Πλήρεις κεφαλίδες (Στυλ Outlook) - Ένα πιο επεξεργασμένο στυλ, όπου ο αποστολέας και οι παραλήπτες εμφανίζονται ως επικεφαλίδα.

    Δείτε επίσης