Πώς μπορώ να απαντήσω χωρίς να παραθέσω το αρχικό κείμενο;

Δείτε επίσης