Πώς μπορώ να απαντήσω χωρίς να παραθέσω το αρχικό κείμενο;

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το επάνω δεξιό εικονίδιο με το βέλος στο θέμα για το μενού Επιλογές απάντησης και επιλέξτε Νέα .

Αυτό θα συνθέσει ένα νέο άδειο μήνυμα στους ίδιους παραλήπτες χωρίς οποιοδήποτε εισαγωγικό κείμενο.

Απάντηση Plus Νέο

    Δείτε επίσης