Πώς να δείτε την κατάσταση των μηνυμάτων που στάλθηκαν;

Στο επάνω μέρος της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχετε ένα πλαίσιο αναζήτησης, κάτω από το οποίο βλέπετε μια ζωντανή γραμμή κατάστασης. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να δείτε την κατάστασή του.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν σταλεί μπορούν είτε να εμφανίζονται στο φάκελο Εξερχόμενα (για παροδικά σφάλματα) είτε στο φάκελο Πρόχειρα για μόνιμα σφάλματα που λαμβάνουμε από τον πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Δείτε επίσης