Πώς να επιλέξετε λογαριασμό για σήμα;

Για συσκευές που υποστηρίζουν σήμα στο εικονίδιο της εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σήμα χρησιμοποιώντας το Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Μη αναγνωσμένος αριθμός | Αριθμός σήματος εφαρμογής και επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό σας.

    Δείτε επίσης