Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα

Για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα, πατήστε το κουμπί Σύνθεση και αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της ομάδας στο πεδίο Προς .

  • Επιλέξτε τη σχετική ομάδα από τη λίστα, συνθέστε το email σας και στείλτε την.
  • Ένας άλλος τρόπος είναι να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στην οθόνη Ομάδες & Επαφές:

    • Αγγίξτε το εικονίδιο + (δεξιά στη γραμμή Προς)
    • Μεταβείτε στις ομάδες και επιλέξτε μία
    • Πατήστε Επόμενο

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Αυτόματη ολοκλήρωση

    Δείτε επίσης