Πώς να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υψηλή προτεραιότητα;

Για να προσθέσετε υψηλή προτεραιότητα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το μενού 3 κουκκίδων στην οθόνη σύνθεσης και επιλέξτε Ρύθμιση υψηλής προτεραιότητας .

Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτήν την επιλογή ως προεπιλεγμένη με τη χρήση Περισσότερα ... | Διάφορες ρυθμίσεις λογαριασμού πατήστε το λογαριασμό | Προηγμένες ρυθμίσεις λογαριασμού | Χρησιμοποιήστε υψηλή σημασία .

    Δείτε επίσης