Πού βλέπω τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλα;

Τα στοιχεία που έχετε στείλει συγχρονίζονται με το διακομιστή του παροχέα σας.

Μπορείτε να προβάλετε τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας: Σύρετε το δάχτυλό σας από την αριστερή άκρη ή αγγίζοντας το λογότυπο της επάνω αριστεράς γωνίας και επιλέγοντας τον επιθυμητό λογαριασμό. Επιλέξτε Αποστολή για να δείτε τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

    Δείτε επίσης