Πώς να ελέγχετε περιοδικά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Πώς να ρυθμίσετε το διάστημα λήψης;

Με το BlueMail μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ψηφοφορίας ακολουθώντας τα εξής βήματα: Πατήστε Περισσότερα ... | Ειδοποιήσεις Ρυθμίσεις άμεσης ώθησης | Πατήστε ή Λήψη | Επιλέξτε Λήψη | Fetch Interval και επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να ελέγχετε για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Δείτε επίσης