Πώς να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του κουμπιού σύνταξης;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή να εμφανίζεται πάντα το κουμπί σύνθεσης, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προσαρμογή εμφάνισης | επιλέξτε / απενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση πάντοτε το κουμπί σύνθεσης .

    Δείτε επίσης