Πώς να εμφανίσετε το επόμενο μήνυμα μετά τη διαγραφή;

Μπορείτε να ορίσετε τη συμπεριφορά μετά τη διαγραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προηγμένα χαρακτηριστικά | Εμφάνιση μετά τη διαγραφή μηνύματος:

  • Λίστα αλληλογραφίας - Για να εμφανιστεί η λίστα αλληλογραφίας μετά τη διαγραφή.
  • Επόμενο μήνυμα - Για να εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα μετά τη διαγραφή.

    Δείτε επίσης