Ποιο είναι το Συνιστώμενο μέγεθος εικόνας υπογραφής; Ποιοι τύποι εικόνων υποστηρίζονται για την υπογραφή;

Αυτόματη εκτύπωση της εικόνας υπογραφής, ώστε να μπορεί να αποδίδεται καλά σε διάφορες συσκευές παραλήπτη, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μικρές εικόνες (μέχρι 200Kb σε μέγεθος) και μέτριες διαστάσεις (μέχρι 500x500) εάν θέλετε να διατηρήσετε το λογότυπό σας όπως είναι.

Σημείωση: Το BlueMail υποστηρίζει τους τύπους ακίνητων εικόνων (jpeg, png) για την εικόνα υπογραφής.

    Δείτε επίσης