Ποιο είναι το προτεινόμενο μέγεθος εικόνας υπογραφής; Ποιοι τύποι εικόνας υποστηρίζονται για υπογραφή;

Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας υπογραφής, ώστε να μπορεί να την αποδώσει καλά σε διάφορες συσκευές παραληπτών, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε μικρές εικόνες (έως 200Kb σε μέγεθος) και μέτριες διαστάσεις (έως 500x500) εάν θέλετε να διατηρήσετε το λογότυπό σας ως έχει.

Σημείωση: BlueMail υποστηρίζει τύπους ακίνητης εικόνας (jpeg, png) για την εικόνα υπογραφής.

Δείτε επίσης