Πού είναι το Spam Folder στο Yahoo;

Yahoo! χρησιμοποιεί ένα φάκελο που ονομάζεται Bulk Mail αντί για spam για τον ίδιο σκοπό.

    Δείτε επίσης