Υποστήριξη του GAL (Global Address List) για το Exchange

Το BlueMail υποστηρίζει GAL (Global Address List) για το Exchange.

Μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε τρία γράμματα από το όνομα των επαφών και το BlueMail θα τα συμπληρώσει αυτόματα από τον κατάλογο ανταλλαγής GAL.

    Δείτε επίσης