Ποιες είναι οι Επιλογές μενού Swipe;

Μεταφέροντας το σωστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλύπτονται δύο επιλογές: Τέλος, το οποίο σας επιτρέπει να επισημάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως Έγινε και Αναβολή + το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρόνο αναβολής από ένα μενού.

Η μετακίνηση του αριστερού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλύπτει τρεις επιλογές: Μαρκάρισμα αναγνωσμένης / μη αναγνωσμένης , αρχειοθέτηση και διαγραφή .

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα μενού ολίσθησης .

Εμπλοκές

    Δείτε επίσης