Πώς να συγχρονίζω φακέλους / ετικέτες με τον λογαριασμό μου IMAP;

Το BlueMail εμφανίζει όλους τους φακέλους IMAP του λογαριασμού σας, όπως αυτοί υπάρχουν στον διακομιστή του παροχέα σας.

Εάν δεν βλέπετε ένα φάκελο στο BlueMail που υπάρχει στον διακομιστή του παροχέα σας, ίσως χρειαστεί να το "Ενεργοποιήσετε" για IMAP.

Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τις ετικέτες / φακέλους του Gmail, ανατρέξτε σε αυτό , στην ενότητα "Εμφάνιση φακέλων στο Gmail".

Σημειώστε: Σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους κανόνες των πελατών που θα σας επιτρέψουν να φιλτράρετε ορισμένες λέξεις στο θέμα ή το σώμα του μηνύματος ή τους τομείς στη διεύθυνση αποστολέα και να τις αντιστοιχίσετε σε ένα φάκελο (όπως ένα φάκελο χρήστη ή ο φάκελος spam) .

    Δείτε επίσης