Ποιες μορφές ώρας υποστηρίζονται;

Το BlueMail υποστηρίζει πολλές επιλογές παρουσίασης ημερομηνίας / ώρας:

  • Απόλυτη - ακριβής ημερομηνία / ώρα.
  • Σχετική - Πόσο καιρό πριν από τώρα (σε λεπτά, ώρες ή ημέρες ...).

Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βρεθούν στο Περισσότερα ... | Παγκόσμιες ρυθμίσεις | Προσαρμοσμένη εμφάνιση | Μορφή ημερομηνίας / ώρας .

Επιπλέον, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας Android σας σε μορφή 12/24 ωρών, το BlueMail θα προσαρμόσει το iteslf.

    Δείτε επίσης