Τι είναι ο Κάδος απορριμμάτων / αρχείων; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαγραφής και αρχειοθέτησης; Τι είναι το αρχείο;

Το αρχείο διατηρεί συνήθως την αλληλογραφία στο Αρχείο Αρχείου, για μελλοντική αναφορά. Η διαγραφή συνήθως τοποθετεί το μήνυμα σε φάκελο Κάδος απορριμμάτων, που καθαρίζεται περιοδικά και μπορεί επίσης να διαγραφεί χειροκίνητα για πάντα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους φακέλους από το παράθυρο "Φάκελοι".

Μπορείτε να προβάλετε τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας: Σύρετε το δάχτυλό σας από την αριστερή άκρη ή αγγίζοντας το λογότυπο της επάνω αριστεράς γωνίας και επιλέγοντας τον επιθυμητό λογαριασμό. Επιλέξτε " Κάδος απορριμάτων / Αρχείο" .

    Δείτε επίσης