Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με διακομιστή (σφάλμα 3011)

Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή αλληλογραφίας του παροχέα σας. Μπορεί να είναι οτιδήποτε από κανένα δίκτυο, διακοπτόμενο ή ασταθές δίκτυο ή ακόμα και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο εν γένει, αλλά ανικανότητα να φτάσετε στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας του συγκεκριμένου παρόχου.

Οι πιο κοινές λύσεις είναι:

  • Αλλάζοντας το δίκτυό σας από WiFi σε κυψελοειδή ή αντίστροφα.
  • Χρησιμοποιώντας ένα άλλο δίκτυο WiFi.
  • Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας.

    Δείτε επίσης