Τι είναι τα ενοποιημένα εισερχόμενα;

Το ενοποιημένο εισερχόμενο σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλους τους λογαριασμούς σας από ένα μόνο εισερχόμενο. Τα χρώματα προσδιορίζουν κάθε λογαριασμό, έτσι ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε οπτικά κάθε λογαριασμό γρήγορα.

BlueMail Picker

    Δείτε επίσης