Πώς να δείτε τα συνημμένα;

Όταν βλέπετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα, πατήστε στο συνημμένο για να ξεκινήσει η λήψη του καθώς το BlueMail δεν μεταφορτώνει αυτόματα τα συνημμένα σας για να αποθηκεύσει τους πόρους του δικτύου σας. Πατήστε μία φορά για να ξεκινήσει η λήψη και όταν τελειώσει, πατήστε ξανά το συνημμένο για να το δείτε με τον κατάλληλο θεατή ή πατήστε στη γκρι γραμμή για να το αποθηκεύσετε.

    Δείτε επίσης