Ποια είναι τα διαφορετικά σύμβολα στο avatar / εικόνα του αποστολέα;

Τα διαφορετικά σύμβολα αντιπροσωπεύουν ορισμένες καταστάσεις ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. μπορείτε να δείτε αυτά τα σύμβολα στις εικόνες / τα είδωλα του αποστολέα:

    Δείτε επίσης