Είναι δυνατή η λειτουργία με λειτουργία WiFi μόνο; Λειτουργεί σε λειτουργία εκτός σύνδεσης;

Το BlueMail λειτουργεί καλά με WiFi, 3G και οποιαδήποτε άλλα κυψελοειδή δίκτυα και επίσης εκτός σύνδεσης!

    Δείτε επίσης