ryhmät

  • Ryhmän luominen ja poistaminen
  • Ryhmän nimeäminen ja valokuvan asettaminen
  • Lähetä sähköpostia ryhmälle
  • Mitkä ovat ehdotetut ryhmät?
  • Mikä on ryhmäposti, miten voin käyttää sitä?