Koje su opcije statusa različitih računa?

Postoje četiri različite opcije stanja računa:

  • Ažurirano + vrijeme - vrijeme sinkronizacije računa.
  • Sinkronizacija - račun sada preuzima poštu.
  • Povezano - račun će odmah primiti e-poštu.
  • Connected + Quiet - Račun će odmah primati e-poštu, ali neće se pojaviti nova obavijest e-pošte.

Napominjemo da su ažurirani i status sinkronizacije češći u Fetch ili Manual . Što su BlueMailovi načini sinkronizacije?

    Vidi također