Kako napraviti operacije na više poruka u rasutom stanju? Kako arhivirati / brisati / označiti kao čitanje više poruka e-pošte?

Možete izvršiti radnju na više e-pošte odjednom koristeći način Multi Edit .

U ovaj se način možete uključiti na dva načina:

  1. Upotreba izbornika s tri točke u gornjem desnom kutu popisa e-adresa
  2. Dugim pritiskom e-pošte u prikazu popisa e-pošte

Jednom kada ste u ovom načinu rada, možete odabrati mailove na koje želite podnijeti akciju, a zatim izvršiti akciju na sve odjednom. Radnje uključuju Označi sve, Izbriši, Premjesti, Arhiviraj, Označi kao Pročitano / Nepročitano, Označi kao Gotovo / Poništi, Zvijezda / Otključaj i drugo, ovisno o kontekstu i davatelju usluga e-pošte.

    Vidi također