Koje su ikone na donjoj traci prikaza popisa?

Ispod su ikone donje trake i njihov opis:

| Ulazni spremnik | Mail | | narod | Ljudi | | Sastaviti | Sastaviti | zadaci | Zadaci | | Više | Više |

    Vidi također