mape

  • Gdje su moji skice zaštićeni?
  • Što je mapa Junk / Spam?
  • Što je mapa Izlazne mape?
  • Gdje mogu vidjeti poruke e-pošte koje sam poslao?
  • Što je mapa Otpad / arhiv? Koja je razlika između brisanja i arhiviranja? Što je arhiviranje?
  • Kako sinkronizirati mape / oznake s IMAP računom?
  • Kako mogu mapirati moje mape kako bi se podudarale s mojim dobavljačem?
  • Kako stvoriti, preimenovati ili brisati mape?