Dobivanje stvari

 • Gdje će odgoditi / završili e-poštu biti u drugim klijentima e-pošte / web / računalu?
 • Što čini Mark kao Gotovo?
 • Što odgađa + čini?
 • E-adresa je označena kao Gotovo greškom. Kako ga mogu vratiti u Inbox?
 • Kako mi možete pomoći da dođem do Zero pristigle pošte?
 • Što su odgoditi obavijesti ili podsjetnike?
 • Koji su Filtri na izborniku Top Bar?
 • Što su zadaci?
 • Što je zadano dodijeliti e-poruku za ovu večer? Sutra ujutro? Kasnije danas?
 • Koja je razlika između odgode filtriranja i prikaza zadataka?
 • Kako označiti e-poruku kao Gotovo?
 • Kako označiti e-poruku kao odgodu +? Kako dodati e-poštu u zadatke?
 • Koja je razlika između označavanja e-poruke kao Gotovo i Označavanje kao Pročitano?
 • Dobivanje stvari