Podržavate li zvukove? Kako mogu prilagoditi zvukovne obavijesti?

Da biste prilagodili zvučne obavijesti, slijedite ove korake:

Računi | dodirnite račun koji želite ažurirati. | Prilagođeni dolazni zvukovi i odaberite novi zvuk dolazne pošte. Napomena: Provjerite da niste u nečujnom načinu rada, prilikom provjere zvučnih obavijesti. Isto tako, Android može reproducirati samo jedan zvuk odjednom, pa ako primite obavijesti na e-poštu s više aplikacija, reproducirat će se samo jedan zvuk.

    Vidi također