Što su dani za sinkronizaciju? Kako mogu spremiti više izvanmrežnih e-poruka na uređaju?

Dani za sinkronizaciju znači razdoblje za koje su e-poruke pohranjene na vašem uređaju za izvanmrežnu upotrebu.

Prikazuje se razdoblje poruka e-pošte koje su jednake postavkama dana za sinkronizaciju. Možete konfigurirati količinu e-pošte prikazanih pomoću Više (ooo) | Globalne postavke Sinkronizacija Dani za sinkronizaciju i odabir vremenskog okvira koji želite.

Dani za sinkronizaciju usluge BlueMail

Kada se e-poruke preuzimaju na vaš uređaj, moguće je omogućiti izvanmrežni pristup e-pošti. To vam pomaže da pristupite toj važnoj e-pošti, čak i kada ne možete imati mrežnu uslugu. Dok je uređaj izvan mreže, sinkronizacija se obustavlja dok se mrežna usluga ne ponovo uključi ili obnovi. Kada se pomaknete dolje, preuzeti ćemo više e-poruka.

Napominjemo: za račune usluge Exchange ActiveSync, ako želite primati e-poštu nakon 1 mjesec, idite na Više (ooo) | Razne postavke računa dodirnite račun. | Preuzimanje svih poruka kada je sinkronizacija neograničena

    Vidi također