Što je zadano dodijeliti e-poruku za ovu večer? Sutra ujutro? Kasnije danas?

Pomoću odgode + kasnije možete odgoditi rukovanje e-poštom, to su zadana vremena za svaku opciju:

  • Kasnije Danas je postavljen na tri sata unaprijed
  • Ova večer je postavljena u 07:00 danas
  • Sutra Jutro je sljedećeg dana postavljeno do 09:00 sati
  • Sljedeći tjedan postavljen je tjedan dana unaprijed
  • U mjesecu je postavljen na mjesec dana unaprijed
  • Neki dan dodaje poruku e-pošte na popis zadataka bez određenog datuma dospijeća
  • Datum odabira omogućuje vam odabir datuma i vremena

Napomena: Prije 9:00 sati opcija za Sutra ujutro bit će ovo jutro , što znači da će se danas postaviti do 9:00.

Možete promijeniti zadanu postavku za Kasnije Danas pomoću Više ... | Globalne postavke Kasnije danas zadano .

    Vidi također