Podržavate li zvukove? Kako mogu prilagoditi zvukovne obavijesti?

Da biste prilagodili zvučne obavijesti, slijedite ove korake:

Više ... | Obavijesti | Pomaknite se na željeni račun. | Zvuk | Vibriranje | LED | Prilagođeni dolazni zvukovi i odaberite novi zvuk dolazne e-pošte.

Bilješke

  • Provjerite da niste u nečujnom načinu rada prilikom provjere zvučnih obavijesti.
  • Android može igrati samo jedan zvuk odjednom, pa ako primite obavijesti na e-poštu s više aplikacija - reproducira se samo jedan zvuk.

    Vidi također