Nedostaje poruka e-pošte

Postoji nekoliko uputa koje mogu uzrokovati nedostajuće poruke e-pošte:

  • Koristite li i PC / web klijente za svoj račun? Ako je tako, moguće je da su konfigurirani na POP3 i time "povući" i izbrisati poštu s poslužitelja (kao što POP3 često radi). Ako je to slučaj, samo trebate konfigurirati klijenta računala da "ostavljaju poruke na poslužitelju", ili još bolje, prebacite se na IMAP. Pogledajte i postavke računa za taj problem.
  • Provjerite nemate pravila koja na neki način premještaju poštu u druge mape. Možete pretražiti svog klijenta zaliha da biste pronašli neku od tih nedostajućih poruka, a ako nije u pristigloj pošti, pogledajte u BlueMail u istoj mapi.

    Vidi također