Što je grupna pošta, kako ga mogu koristiti?

Budući da mnoge e-poruke uključuju iste skupine ljudi s kojima redovito komunicirate, stvorili smo mogućnost definiranja, slanja i primanja poruka unutar BlueMail grupa, naravno.

Ima puno smisla da ubrza proces mobilnih komunikacija e-pošte s grupama. Stvorili smo grupnu poštu kako bismo to riješili. Slanje mobilnih e-pošte i primanje e-pošte grupe nikada nije bilo jednostavnije!

  • Stvaranje grupe - Dovedite svoje kontakte zajedno stvaranjem Grupe.
  • Slanje u grupe - Umjesto umetanja pojedinačnih kontakata, napišite ime grupe i dobro ćete ići.
  • Ime i fotografija - dodijelite naziv grupe i fotografiju za svaku grupu.

Grupa Mail by BlueMail je veliki korak prema korisnicima mobilnih e-pošte.

grupe

    Vidi također