Kako omogućiti tamni način rada?

BlueMailova zadivljujuća tamna tema jednostavno je na oku za noćno vrijeme i automatski se može prebaciti na svjetlosni način na temelju vaše vremenske sklonosti. Postoje dva načina kako omogućiti tamnu temu:

  • Iz padajućeg izbornika dodirnite Dark Mode On

DarkTheme

  • Dodirnite Više ... | Globalne postavke Prilagodba izgleda Tamni mod | Tamni način rada: tamno

Tamna Tema 2

Prema zadanim se tamnim načinima primjenjuje na vaš prikaz e-pošte, međutim, ako želite zadržati prikaz e-pošte u svjetlu, jednostavno dodirnite stavku Prikazivanje e-pošte i odaberite Svjetlo .

Da biste omogućili tamni način rada samo određenih sati u danu, dodirnite Automatski omogućite tamnu temu tijekom određenih sati . Tamni način rada bit će omogućen od trenutka odabira i ostat će uključen do ( do ) željenog vremena.

Dok je tamni način omogućen, možete obrnuti avatarske boje i promijeniti ikone na narančasto kako bi ih se istaknulo.

    Vidi također