Gdje će odgoditi / završili e-poštu biti u drugim klijentima e-pošte / web / računalu?

Odgoda + i Gotovi su interne značajke BlueMail. Ne prebacujemo te poruke e-pošte drugdje u vašim mapama.

    Vidi također