Što odgađa + čini?

ic_action_later +

Ponekad ste u kontekstu kada rukovanje poštom nije učinkovito, moguće ili razumno. Možda ćete morati pričekati određeno vrijeme, biti na određenom mjestu ili imati određene resurse ili preduvjete. Za te e-poruke možete odgoditi postupak. BlueMail ima gotove vremenske okvire postavljene za vas: kasnije danas, kraj dana, sljedeći dan / tjedan / mjesec, ili jednog dana u budućnosti. Također možete odabrati određeni datum / vrijeme, što je korisno kada točno znate kada bi bilo najprikladnije vrijeme za obradu ove pošte.

Kada odgubiš e-poruku , bit će dodana u Zadaće

Napomena: ako koristite Dolazni filtar nećete vidjeti poruke e-pošte označene kao Odgoda + .

    Vidi također