Koji je prikaz ljudi?

Prikaz korisnika je novi i originalan način gledanja pristigle pošte i smanjenja nereda.

Organizira e-poštu u tri vrste:

  • narod
  • grupe
  • usluge

narod

Pritiskom na jedan od osoba otvorit će se popis svih vaših razgovora s tom osobom.

grupe

Ako dodirnete jednu od grupa prikazat će se sve niti e-poruke grupe.

usluge

Otvaranjem usluge iz prikaza Osobe otvorit će se popis svih e-poruka koje ste dobili od te usluge.

Zaslon se razvrstava na temelju najnovijih e-poruka najstarijim.

Kako mogu vidjeti samo grupe i kontakte?

Upotrijebite filtar "Kontakti" da biste vidjeli e-poruke iz svojih grupa i kontakata.

Dodirnite ikonu People View Dodirnite na gornjoj polici - kontakti

Kako mogu vidjeti samo Usluge?

Koristite "Usluge" filtar kako biste vidjeli samo Usluge.

Dodirnite ikonu People View Dodirnite na gornjoj polici - usluge

Ovaj filtar prikazuje samo poruke e-pošte iz usluga koje su grupirane zajedno.

    Vidi također