Kako ukloniti i čitati račun

Ukloni račun

Možete ukloniti svoj račun dodirom opcije Više ... | Razne postavke računa dodirnite račun koji želite izbrisati. | Uredi račun | Ukloni račun Potvrdite s OK

Dodaj račun

Možete dodati svoj račun tako da dodirnete Više ... | Razne postavke računa Dodaj račun (+) | Dodaj drugi račun :

  • Ako na svom popisu pronađete svog davatelja usluga, dodirnite svog davatelja usluge Unesite e-poštu i zaporku Dalje .
  • Ako ne možete pronaći svog davatelja usluga na popisu, taknite Other Email | Unesite e-poštu i zaporku Sljedeća | Odaberite vrstu protokola ako je primjenjivo (IMAP / POP3 / Exchange) .

Ako gore navedeni koraci ne funkcioniraju za vas ili imate posebnu konfiguraciju za svoj poslužitelj e-pošte, možete ručno dodati račun.

    Vidi također