Kako spasiti privitak? Kako koristiti dodatak drugim aplikacijama? Kako zadržati privitak na mojem SD?

Dodirnite Grey Bar koja se pojavljuje na dnu privitka. Ovo će vas odvesti na zaslon Spremi kao, tako da možete odabrati gdje spremiti privitak.

Napomena: Spremanje privitaka na SD karticu još nije podržano i radimo na dodavanju ove funkcije.

    Vidi također