Kako spasiti privitke u mapi po svom izboru?

Da biste spremili svoje privitke u određenu mapu, dodirnite sivnu traku da biste otvorili opciju Spremi kao.

  • Dođite do ľeljene mape pomoću mape Explorer
  • Dodirnite Spremi

BlueMail sprema privitak u mapu koju ste odabrali.

Napomena: Odabrana početna mapa bit će Zadana mapa za spremanje privitaka .

    Vidi također