Pošaljite e-poruku grupi

Da biste poslali e-poruku grupi, dodirnite gumb Složiti i počnite upisivati ​​naziv grupe u polje Prima .

  • Odaberite odgovarajuću grupu s popisa, sastavite svoju e-poštu i pošaljite je.
  • Drugi je način pretraživanja na zaslonu Grupe i kontakti:

    • Dodirnite ikonu + (desno do linije U)
    • Prijeđite na grupe i odaberite jedan
    • Dodirnite Dalje

E-poruka će biti poslana svim članovima grupe.

Automatsko dovršavanje

    Vidi također