Kako poslati / primiti šifrirane poruke pomoću APG / PGP aplikacije?

Za slanje šifrirane poruke morate imati javni ključ primatelja. Za primanje dekriptiranja šifrirane poruke, ona mora biti izvorno šifrirana pomoću vašeg javnog ključa.

Postavke ključa možete provjeriti u APG-u putem Kontakti | Moje tipke | Odaberite vaš ključ | Uredi .

Za sigurnosne razloge sigurnije je imati zasebne ključeve s kojima ćete potpisati i šifrirati poruke, iako možete koristiti isti ključ za obje svrhe.

Ne morate posebno registrirati primatelja na BlueMail da biste ih prepoznali kao primatelje za šifriranu poštu, ali njihova adresa e-pošte mora biti povezana s njihovim javnim ključem na APG-u.

Napomena: Pogreška dekriptiranja ključa nije pronađena najvjerojatnije jer je poruka nije šifrirana pomoću vašeg javnog ključa ili da više nemate pristup odgovarajućem privatnom ključu.

    Vidi također